Szállásfoglalás

Adatkezelési tájékoztató – vendégházi szolgáltatás

Adatkezelő:
DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület
1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.
info@dimenziobiztosito.hu
Az önsegélyező ágazat vendégházi szolgáltatás tevékenységek során megvalósuló adatkezelések célja és jogcíme:
Cél Adatkör Jogalap (GDPR hivatkozás)

Cél Adatkör Jogalap
Vendégház igénybe vétele (önsegélyező szolgáltatás) Tagok és jogosult családtagjaik, kísérőik
Természetes azonosítók

Elérhetőségek

A szolgáltatási igénybevételére vonatkozó adatok (helyszín, időtartam stb.)

Pénzügyi teljesítés adatai
6. cikk (1) bek b) - az érintettel létrejött szerződés előkészítése vagy teljesítése, illetve
6. cikk (1) bek c) - jogi kötelezettség teljesítése (számviteli tv., adózási törvények)

Az adatok kezelése a szolgáltatások nyújtásához és a kapcsolódó jogszabályi előírások teljsítéséhez szükséges; azok megadása nélkül a szolgáltatások nyújtása nem lehetséges.

Az adatok kezelésének időtartama: jogi kötelezettség teljesítése jogalappal kezelt adatok esetén a kötelezettség alapjául szolgáló jogszabályban meghatározott időtartam. A szerződés teljesítésével összefüggő adatkezelések esetén (beleértve a jogos érdeken alapuló adatkezelést) az adatokat a szerződés megszűnése után az általános polgári jogi elévülési időtartam elteltéig tároljuk A személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek, ha a fentiek szerinti bármilyen okból a kezelésük jogalapja megszűnt. Az érintetteknek joga van:  a rájuk vonatkozó adatokhoz hozzáférni,  az esetlegesen hibásan tárol adatok helyesbítését kérni,  a megadott hozzájárulást visszavonni (amely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét). A hozzájárulás visszavonását az ügyfél maga tudja elvégezni azon a csatornán keresztül, ahol eredetileg a hozzájárulást megadta.

Joga van továbbá az érintettnek (jelentkezőnek) kérni mindazon rá vonatkozó személyes adatok törlését (vagy törlés nélküli korlátozott kezelését), amelyek esetében az adatkezelési célja teljesült vagy jogalapja megszűnt. Ugyancsak joga van az ügyfeleknek az adatkezeléssel szemben tiltakozni.

Az adatkezelés során adatfeldolgozóként informatika ügyviteli alkalmazások üzemeltetője, irattározási szolgáltató, a vendégház üzemeltetője a személyes adatokhoz a feladataik végrehajtásához szükséges mértékben, az adatkezelő kontrollja mellett hozzáférhetnek a kezelt személyes adatokhoz.

Az adatkezelés során profilozás, vagy automatizált egyedi döntés nem történik.

Az adatok tárolása mindvégig az EU-n belül történik. Az adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében.

Az adatkezelőhöz a fenti email címen nyújtható be panasz, tiltakozás, vagy kezdeményezhető az érintett által bármilyen jogának gyakorlása.

Hatósági panasz esetén az illetékes hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu

Vissza a bejelentkezéshez

Kérdezzen tőlünk telefonon vagy akár online:  Telefonon: +36 1 371 23 80 (munkanapokon 8 és 16 óra között)    E-mailben: udules@dimenziocsoport.hu